Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 666794 135624 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-26 Stoppdatum 2008-07-26
Mängd (ton): 29,06 Kostnad totalt: 39655
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: