Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKHUSTJÄRNEN, 667016 140254 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-23 Stoppdatum 2006-08-23
Mängd (ton): 30,68 Kostnad totalt: 16107
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: