Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-06 Stoppdatum 2000-07-07
Mängd (ton): 57,04 Kostnad totalt: 39747
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: