Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-13 Stoppdatum 2002-07-13
Mängd (ton): 24,89 Kostnad totalt: 19165
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: