Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-02 Stoppdatum 2003-08-02
Mängd (ton): 25,10 Kostnad totalt: 19989
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: