Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-22 Stoppdatum 2006-09-22
Mängd (ton): 24,78 Kostnad totalt: 22847
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: