Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-25 Stoppdatum 2010-07-25
Mängd (ton): 19,38 Kostnad totalt: 22946
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: