Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gållsjön, 670072 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-03 Stoppdatum 2005-11-03
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: