Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skogsgölen, 098757 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-10-29 Stoppdatum 1987-10-29
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: