Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA ABBORRTJÄRNEN, 668114 133963 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-19 Stoppdatum 2000-11-20
Mängd (ton): 5,96 Kostnad totalt: 4384
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: