Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA ABBORRTJÄRNEN, 668114 133963 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-10 Stoppdatum 2003-08-10
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 4193
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: