Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA ABBORRTJÄRNEN, 668114 133963 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-07 Stoppdatum 2009-09-07
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 10343
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: