Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDSJÖN, 668949 137695 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-03 Stoppdatum 2000-08-04
Mängd (ton): 101,89 Kostnad totalt: 41302
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: