Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDSJÖN, 668949 137695 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-15 Stoppdatum 2002-07-16
Mängd (ton): 102,00 Kostnad totalt: 45084
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: