Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDSJÖN, 668949 137695 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-07 Stoppdatum 2003-10-07
Mängd (ton): 100,90 Kostnad totalt: 48120
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: