Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDSJÖN, 668949 137695 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-27 Stoppdatum 2004-07-27
Mängd (ton): 66,04 Kostnad totalt: 31501
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: