Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDSJÖN, 668949 137695 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-01 Stoppdatum 2005-08-01
Mängd (ton): 65,73 Kostnad totalt: 33194
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: