Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDSJÖN, 668949 137695 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-04 Stoppdatum 2009-09-04
Mängd (ton): 78,19 Kostnad totalt: 48478
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: