Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA MARKTJÄRNEN, 669011 136312 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-16 Stoppdatum 2002-07-16
Mängd (ton): 7,35 Kostnad totalt: 5660
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: