Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA MARKTJÄRNEN, 669011 136312 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-21 Stoppdatum 2005-09-21
Mängd (ton): 6,93 Kostnad totalt: 5849
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: