Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-10-15 Stoppdatum 1988-10-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: