Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSTJÄRNEN, 669394 133696 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-23 Stoppdatum 2005-09-23
Mängd (ton): 10,29 Kostnad totalt: 9065
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: