Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUBERGSTJÄRNEN, 669812 132902 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-12 Stoppdatum 2003-07-12
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 9959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: