Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUBERGSTJÄRNEN, 669812 132902 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-12 Stoppdatum 2007-08-12
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 5639
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: