Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-14 Stoppdatum 2000-09-14
Mängd (ton): 32,92 Kostnad totalt: 14864
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: