Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-04 Stoppdatum 2002-09-04
Mängd (ton): 10,57 Kostnad totalt: 5359
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: