Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-12 Stoppdatum 2004-07-12
Mängd (ton): 10,99 Kostnad totalt: 5957
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: