Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-13 Stoppdatum 2010-07-13
Mängd (ton): 18,03 Kostnad totalt: 13036
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: