Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BRÄNNTJÄRNEN, 670837 132784 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-11 Stoppdatum 2003-07-11
Mängd (ton): 3,40 Kostnad totalt: 2787
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: