Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSJÖN, 672164 136271 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-07 Stoppdatum 2004-07-07
Mängd (ton): 30,45 Kostnad totalt: 25334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: