Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-23 Stoppdatum 2003-10-25
Mängd (ton): 301,70 Kostnad totalt: 163505
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: