Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-05 Stoppdatum 2005-07-06
Mängd (ton): 299,53 Kostnad totalt: 171930
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: