Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-01 Stoppdatum 2009-07-06
Mängd (ton): 240,26 Kostnad totalt: 167461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: