Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-30 Stoppdatum 2010-08-31
Mängd (ton): 241,31 Kostnad totalt: 174467
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: