Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVERTJÄRNEN, 672703 132518 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-15 Stoppdatum 2000-07-15
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4617
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: