Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVERTJÄRNEN, 672703 132518 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-22 Stoppdatum 2004-07-22
Mängd (ton): 6,30 Kostnad totalt: 5242
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: