Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVERTJÄRNEN, 672703 132518 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-20 Stoppdatum 2009-08-20
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 5171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: