Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVERTJÄRNEN, 672703 132518 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-28 Stoppdatum 2010-08-28
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 3507
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: