Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-21 Stoppdatum 2000-08-21
Mängd (ton): 1,75 Kostnad totalt: 1287
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: