Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-21 Stoppdatum 2002-09-21
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: