Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-17 Stoppdatum 2005-07-17
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 837
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: