Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-11 Stoppdatum 2009-08-11
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1149
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: