Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-18 Stoppdatum 2010-08-18
Mängd (ton): 0,91 Kostnad totalt: 1052
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: