Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-07 Stoppdatum 2000-09-07
Mängd (ton): 10,99 Kostnad totalt: 5141
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: