Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-28 Stoppdatum 2002-08-28
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 5708
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: