Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-13 Stoppdatum 2003-08-13
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 6017
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: