Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-05 Stoppdatum 2004-07-05
Mängd (ton): 10,99 Kostnad totalt: 5957
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: