Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-11 Stoppdatum 2005-07-11
Mängd (ton): 10,99 Kostnad totalt: 6308
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: