Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-09-29 Stoppdatum 1983-09-29
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: