Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-18 Stoppdatum 2000-08-18
Mängd (ton): 4,23 Kostnad totalt: 3111
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: